Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Η/Υ και δικτύων και κατασκευής δυναμικών ιστοσελίδων

 • Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ δια του τηλεφώνου (call support) και με επικοινωνία άμεσης σύνδεσης (team viewer) για την επίλυση μικρών προβλημάτων (Τεχνική Υποστήριξη εξ’ αποστάσεως).
  Τα περισσότερα προβλήματα επιλύονται με τον τρόπο αυτό χωρίς άσκοπες μετακινήσεις

Τεχνική Υποστήριξη με επίσκεψη στο χώρο σας

 • Όταν απαιτείται επιτόπου επίσκεψη για την επίλυση προβλημάτων σχετικά με hardware Η/Υ και δίκτυα.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες μας καλύπτουν:

 • Υποστήριξη Η/Υ, servers, server applications και virtualization
 • Υποστήριξη δικτυακών συσκευών (routers, διακόπτες, firewalls) και πρόσβασης στο διαδίκτυο.
 • Εγκατάσταση λογισμικού και υλικού Η/Υ
 • Αναβάθμιση Η/Υ
 • Αντιϊκός έλεγχος
 • Παραμετροποίηση (Configuration)
 • Εγκατάσταση Δικτύων

Ανταγωνιστικές τιμές με χρέωση που συμφωνείται κάθε φορά ή με σύμβαση τεχνικής υποστήριξης.

Ενδεικτικά η μηνιαία αμοιβή για τεχνική υποστήριξη Η/Υ & Δικτύων μικρομεσαίων επιχειρήσεων κυμαίνεται από 100 έως 300 Ευρώ ανάλογα με τον εξοπλισμό και για την κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων η αμοιβή ξεκινά από 150 Ευρώ.
 

Page Overview

Tags