Μεταφράσεις

Στην Alpha Translations παρέχουμε μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και πολλά άλλα ζεύγη γλωσσών.

Με πολλά χρόνια εμπειρίας στον τομέα της μετάφρασης, συνδυάζουμε την εμπειρία των επαγγελματιών μεταφραστών, διερμηνέων και εκδότες να παρέχουν λύσεις εμπειρογνώμονα για γλωσσικές απαιτήσεις του κάθε πελάτη.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν: Μετάφραση, Διερμηνεία, Απομαγνητοφώνηση, γλωσσικές δοκιμασίες, Desktop Publishing, Copywriting, Επεξεργασία, διόρθωση κειμένων και Υπηρεσία Δακτυλογραφήσεις

Παρέχουμε πιστοποιημένη μετάφραση των επίσημων εγγράφων, όπως πιστοποιητικά γάμου, πιστοποιητικά γέννησης, κλπ

Οι τιμές μας είναι πολύ ανταγωνιστικές και μπορούμε να δώσουμε επιπλέον έκπτωση για μεγάλους όγκους μετάφρασης και για την τακτική και συρρικνώθηκε θέσεις εργασίας ερμηνεία.

Page Overview